logo

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną zarówno Klienta Indywidualnego jak i podmiotów gospodarczych.
Adwokat Magdalena Zapatka udziela indywidualnych porad prawnych oraz oferuje pełną obsługę prawną w zakresie prowadzenia sporów sądowych czy bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.


Kancelaria specjalizuje się w tzw. praktyce ogólnej, tj.:
I. sprawy cywilne

 • prawo rzeczowe (własność, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebności)
 • zobowiązania (spory na tle nienależytego wykonania zobowiązań, sprawy o zapłatę itp.)
 • sprawy odszkodowawcze (wypadki, szkody na mieniu i inne)
 • sprawy spadkowe i o zachowek

II. sprawy rodzinne

 • rozwody i separacje
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dziećmi
 • rozdzielność majątkowa
 • podziały majątku wspólnego

III. sprawy karne

 • obrona w sprawach karnych
 • oskarżyciel posiłkowy i prywatny

IV. sprawy gospodarcze

 • bieżąca obsługa prawna
 • spory między przedsiębiorcami na tle prowadzonych działalności gospodarczych


Kancelaria daje gwarancję profesjonalnej pomocy prawnej, popartej rzetelną wiedzą i doświadczeniem oraz wychodzi poza standardy szeroko rozumianej reprezentacji Klienta.

Kwota honorarium ustalana jest na pierwszym spotkaniu, ponieważ jego wysokość uzależniona jest od rodzaju i skomplikowania sprawy. Sposób płatności dopasowywany jest indywidualnie do Klienta.


W zakres usługi objętej ustaloną kwotą honorarium wchodzą:

 • Doradztwo prawne
 • Przygotowanie pism procesowych
 • Negocjacje z drugą stroną
 • Reprezentowanie Klienta przed sądem
 • Bieżące informowanie o stanie sprawy
 • Nielimitowane spotkania
 • Nieograniczony kontakt telefoniczny i mailowy